fbpx

Rezultati ankete „Da li znaš kako do Prokopa?”

Potpun izveštaj ankete preporučujemo da pogledate u PDF varijanti a ovde predstavljamo samo kratak sažetak. Kompletna tabela sa svim odgovorima se takođe može naći ovde.

Anketu je sprovelo udruženje građana Vratimo trolu 28 u periodu od 13.12.2021. do 31.01.2022. Tema istraživanja je bilo pitanje komunikacije gradske uprave sa građanima u vezi sa javnim prevozom u gradu Beogradu i pitanje povezanosti železničke stanice Beograd Centar „Prokop” linijama javnog prevoza. Cilј organizovanja ankete je bio da uz prikuplјene informacije privuče pažnju javnosti na ove bitne probleme i zahteva od nadležnih rešavanje istih.

Anketa je imala 3 tematske celine istraživanja. Prva celina je bila javni prevoz i komunikacija nadležnih sa građanima po tom pitanju. Kroz odgovore smo saznali da 83% ispitanika nije zadovolјno rešavanjem problema u javnom prevozu od strane nadležnih i da tek 1% ispitanika smatra da su zadovolјavajući postojeći mehanizmi kojima građani mogu uticati na odluke u vezi sa javnim prevozom. Samo 22% ispitanika je zadovolјno uslugom javnog prevoza a 76% njih ga koristi dva ili više dana u nedelјi.

Druga celina je bila povezanost javnim  prevozom železničke stanice Beograd Centar „Prokop“. Rezultati nam govore da 88% upitanih smatra da „Prokop“ nije adekvatno povezan linijama javnog prevoza a 69% da treba povećati broj polazaka i broj linija od „Prokopa“ do različitih delova grada.

Interesantno deluje i podatak da čak 56% ispitanika ni ne zna kako javnim prevozom da dođe do nove glavne železničke stanice „Prokop“, iako je 94% izjavilo da su korisnici javnog prevoza.

Treća celina se odnosila na železnicu, gde se pokazalo da, iako železnica trenutno nije popularna kao vid putovanja (što se ogleda u samo 12% redovnih putnika), većina ispitanika predstavlјa potencijalne putnike ukoliko se zadovolјe određeni uslovi.

Autori ankete su na osnovu odgovora i komentara građana u otvorenim pitanjima ponudili nekoliko predloga za nadležne. Deo se se odnosi na mehanizme komunikacije građana i nadležnih u vezi sa javnim prevozom a drugi na povezanost železničke stanice Beograd Centar „Prokop“ linijama javnog prevoza.

Ti predlozi će zajedno sa celokupnim rezultatima ankete biti dostavlјeni institucijama nadležnim za javni prevoz, uz apel da se neki od predloga prihvate. Stava smo da samo kroz veću participaciju građana možemo doći do optimalnih rešenja, koja će zadovolјati javni interes.

Udruženje građana Vratimo trolu 28 smatra da je demokratizacija procesa donošenja odluka u vezi sa javnim prevozom od presudnog značaja da bismo dobili javni prevoz po meri građana i saobraćajne struke.